H. Tóth László festészetéről

H. Tóth László festészetének témája a körülötte lévő világ. Elsősorban a táj: erdők, hegyek, tavak, patakok, fák képeinek tárgyai, de némely festményén közvetlen környezetének egy-egy szegmense, épületfragmentumok, házfalak, kapurészletek, ablakok is megjelennek.

Munkamódszerében alapvetően a hagyományos festészeti technikák, azon belül is az olajfestésben rejlő gazdag lehetőségek kiaknázása motiválja. Alapos felkészültsége kísérletező és kereső attitűddel párosul. Folyamatosan bővíti festészeti ismereteit, hogy minél behatóbban megismerhesse, és minél sokoldalúbban alkalmazhassa az általa kedvelt olajfestészeti eljárást, amely újabb és újabb technikai, formai és tartalmi megoldásokhoz vezeti.

Már a primer látvány visszaadására törekvő kezdeti képeit is a lendületes és pasztózus festékrétegeket egymásra halmozó festői módszere által expresszív hatások jellemezték. Fokozatosan egyre szűkebb kivágatú kompozíciókat alkotva elmozdult a naturális ábrázolástól. Képei a látványelemekből kiindulva, azok egy-egy szegmensére fókuszálnak, és a rusztikus, sokszor festőkéssel felhordott, valamint a dekoratívan alakított felületek, illetve formák ütköztetésével a valóság és az absztrakció határán mozognak.

Dr. Szeifert Judit
művészettörténész